conjugation_io_320_480

Conjugation

http://conjugation.io/

Това е интерактивна онлайн платформа за глаголни спрежения на няколко езика.

Описание на ресурса/инструмента

Методологически анализ

Платформата е много полезна, когато обучителите преподават на курсистите различни времена, правилни и неправилните глаголни спрежения и други практики.

Има възможност за практика и упражняване на всеки глагол. Тази опция може да бъде използвана в клас под наблюдението на преподавател или обучаващите се могат да практикуват в домашни условия. Системата незабавно проверява изпълнението и дава резултат, като коригира отговорите, ако е необходимо.

Плюсове и минуси:
+ Платформата е достъпна на английски, испански, италиански, френски и немски език.
+ Над 35 000 изчерпателни таблици с глаголни спрежения на английски, френски, немски, италиански и испански език.
+ Практически тестове и упражнения.
N/A

Това не е инструмент за традиционно обучение и преподаване, но въпреки това платформата е много полезна по време на учебния процес. Тя може да се използва от обучители и обучаващи се във всички етапи на обучението.

Технологичен анализ

 

Сложност на разработването / приложение на съдържанието Ниска степен. Този инструмент е ограничен единствено до спрежение на глаголи. След регистрация има възможност за проверка на произношението на всички глаголи.
Удобство при употреба Лесна за употреба платформа
Необходими знания и умения Основни
Изисквания за хардуер Компютър
Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер
Тенденция за развитие Ниска степен
Open Source Да Достъп Онлайн
Приложимо за мобилни устройства Не Изискване за регистрация Не

Допълнителна информация

Level

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Access

Онлайн

Language

Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Френски език

Mobile friendly

Не

url

http://conjugation.io/

Target group

Всички обучаеми

Topic

Граматика, Лексика, Слушане с разбиране