conjugation_io_320_480

Conjugation

http://conjugation.io/

Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για συζυγίες ρημάτων σε πολλές γλώσσες.

Περιγραφή Πόρου/Εργαλείου

Μεθοδολογική ανάλυση

Η πλατφόρμα είναι πολύ χρήσιμη όταν οι εκπαιδευτές διδάσκουν τους μαθητές για τους διαφορετικές χρόνους, τα κανόνικα και ανώμαλα ρήματα, τις συζυγίες και άλλες χρήσεις.

Υπάρχει μια επιλογή για την πρακτική εξάσκηση για κάθε ρήμα. Αυτό η δυνατότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη και να παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή ή οι μαθητές θα μπορούσαν να εξασκηθούν σπίτι. Το σύστημα ελέγχει αμέσως την άσκηση και δίνει το αποτέλεσμα και διορθώνει τις απαντήσεις, αν είναι απαραίτητο.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
+ Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά
+ Πάνω από 35.000 συγκεντρωτικοί πίνακες ρημάτων με σύζευξη σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
+ Πρακτικές ασκήσεις
N/A

Αυτό δεν είναι συμβατικό εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους σε όλα τα στάδια.

Τεχνική ανάλυση

 

Πολυπλοκότητα ανάπτυξης/υλοποίησης του περιεχομένου Χαμηλη. Το εργαλείο αυτό περιορίζεται αυστηρά στην κλίση των ρημάτων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την προφορά όλων των ρημάτων, αλλά μόνο μετά την εγγραφή σας.
Ευκολία στη χρήση Εύκολο
Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες Βασικές
Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό
Αναμενόμενη τεχνολογική τάση Χαμηλή
Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online
Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται εγγραφή Όχι

Περισσότερες πλξροφορίες

Level

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Access

Σε σύνδεση στο διαδίκτυο

Language

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά

Mobile friendly

Όχι

url

http://conjugation.io/

Target group

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι

Topic

Γραμματική, Επέκταση λεξιλογίου, Κατανόηση ομιλίας